ثبت شکایت جدید

ما به محض دریافت فرم سعی می کنیم به شکایت شما رسیدگی کنیم ، لطفا اطلاعات خواسته شده را به درستی وارد کنید تا در کوتاه ترین زمان بتوانیم با شما ارتباط برقرار نماییم.

  • لطفا دقت داشته باشید که این فرم تنها برای شکایات مرتبط با فروشگاه اینترنتی آبگینه فیروزه ای دیبا کاربرد داشته و به پیام های دیگر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • دقت داشته باشید که همه فیلد های فرم اجباری هستند و باید پر شوند.

فرم ثبت شکایت