1226718512267185


تومان

کاشی سه بعدی مخصوص بین کابینت
ابعاد ۶۰*۲۴۰ سانتی متر
این طرح ها با توجه به ابعاد مورد نیاز و یا طرح دلخواه مشتری، قابلیت سفارشی سازی را دارد.